Čo má byť v našom živote na prvom mieste?

Jedna bájka hovorí o pavúkovi, ktorý sa v stodole spustil z krovu dolu, aby si pod strechou utkal pavučinu. Keď sa jedného dňa pohyboval po krásnom symetrickom okraji svojej dokončenej pavučiny, narazil na vlákno, po ktorom sa pôvodne spustil. „Čo to je?“ divil sa pavúk a vlákno odtrhol. V tom momente celá nádherne utkaná pavučina spadla na zem.

Ak v našom živote nevenujeme dostatok času a úsilia tomu, čo je najdôležitejšie – náš osobný život a vzťah s Bohom – môže sa stať, že jedného dňa sa nám všetko „zosype“ a my si uvedomíme, že celý náš život bol vlastne „honbou za vetrom“.


Zdieľať: