Za cisára Décia vtrhol prefekt s ozbrojeným sprievodom na bohoslužbu kresťanov. Reval na nich, aby mu ukázali a odovzdali svoje poklady. Očakával veľké bohatstvo. Jeden z diakonov zboru ho zaviedol do inej miestnosti a povedal: „Toto sú poklady našej cirkvi.“ V tej miestnosti sedeli siroty, vdovy, chudobní a núdzni…


Zdieľať: