Malý chlapček zápasil s veľkým kameňom. Chcel ho zdvihnúť. Nech sa však namáhal a robil, čo vedel, kameň sa ani nepohol. Práve šiel okolo jeho otec a spýtal sa ho, či má nejaký problém.

„Áno, otec, dvíham, tlačím, ale kameň sa ani nepohne.“

Otec sa ho spýtal: „A využil si už všetky možnosti?“

„Áno, otec, myslím, že áno,“ odpovedal chlapec.

Otec sa naňho pozrel a povedal:

„Nie, syn môj, myslím, že nie, pretože mňa si nepoprosil, aby som ti pomohol.“

Podobne je to aj s nami. Domnievame sa, že niektorú prekážku jednoducho nedokážeme prekonať. Možno je to preto, že sme sa za to nemodlili a nepoprosili sme o pomoc nášho nebeského Otca.


Zdieľať: