Keď známy misionár Hudson Taylor zakladal novú misijnú spoločnosť pod názvom Vnútročínska misia (mala pôsobiť vo vnútrozemí Číny), stretol sa so skupinou priateľov a vedúcich cirkvi, aby sa dohodli na pravidlách, ako bude fungovať. Po niekoľkých dňoch rokovania dospeli k šiestim základným princípom, ktorými sa mala ich misia riadiť:

1. Pracovníci môžu byť z rôznych kresťanských denominácií, pokiaľ budú ochotní vzájomne spolupracovať.

2. Misionári nebudú dostávať od Vnútročínskej misie plat, ale spolu budú dôverovať Pánu Bohu, že sa postará o všetky ich potreby.

3. Vnútročínska misia nebude pýtať peniaze od nikoho okrem Pána Boha.

4. Misijní vedúci v Číne budú mať slobodu rozhodovania a nebudú musieť čakať na pokyny z Anglicka.

5. Pracovníci budú súčasťou organizovaného plánu na evanjelizáciu celej Číny.

6. Misionári tejto misie sa podľa možnosti čo najviac prispôsobia životu čínskych ľudí. Budú nosiť rovnaký odev, jesť s paličkami a bývať v domoch zariadených podľa čínskeho štýlu.

Súhlasili by ste s takými pravidlami? S ktorým bodom by ste mali najväčší problém?


Zdieľať: