Jan Amos Komenský nám radí:

Ak chceš, aby Božie požehnanie spočinulo na tebe a na tvojom dome, toto rob: Každé ráno zvolaj všetkých, ktorí sú v dome, prečítaj im (alebo nech oni prečítajú) jednu kapitolu z Písma svätého a stručne vyzdvihni najdôležitejšie naučenie, napomenutie, potešenie. Potom spolu pokľaknite a pomodlite sa…

Večer, keď nastane čas ísť spať, zvolaj všetkých domácich, prečítaj im kapitolu z Biblie a zaspievajte spolu žalm alebo pieseň na oslavu Boha, ako to robieval aj Pán náš Ježiš Kristus. Potom kľaknúc si nech sa hlava rodiny modlí so svojimi deťmi a všetkými, čo sú v dome…


Zdieľať: