Fotografa známeho žurnálu vyslali, aby urobil niekoľko snímok lesného požiaru. Požiadal, aby mu pripravili malé lietadlo, ktoré by s ním letelo v blízkosti horiaceho lesa.

Na letisko docestoval len hodinu pred západom slnka. Rýchlo utekal k pripravenému lietadlu. Naskočil, naložil si veci a zvolal: „Štartujeme!“ Pilot pridal plyn a lietadlo sa vznieslo do vzduchu.

„Leťte nad severnú stranu horiaceho lesa,“ povedal fotograf, „a niekoľkokrát zakrúžte čo najnižšie.“ „Prečo?“ opýtal sa pilot. „Pretože budem fotografovať!“ vysvetľuje fotograf. „Som predsa fotoreportér a ako viete, potrebujem získať dobré zábery.“

Po dlhej odmlke pilot prestrašeným hlasom hovorí: „Chcete azda povedať, že vy nie ste môj letecký inštruktor?!“

Aké nepríjemné prekvapenia môžeš zažiť aj ty, keď odštartuješ deň len tak narýchlo a až potom zistíš, že si svojho „Učiteľa“ vôbec nevzal na palubu…


Zdieľať: