George Reindrop v jednej zo svojich kníh hovorí o tom, ako istá ošetrovateľka učila jedného muža modliť sa, a tým mu vlastne pomohla zmeniť celý jeho život. Z unudeného, nespokojného a deprimovaného človeka sa stal radostný muž.

Ošetrovateľka vykonáva svoju prácu zväčša rukami a prstami – a to isté používala aj ako schému pri modlitbe. Každý prst totiž niekoho predstavoval. Palec je pri tele najbližšie, preto jej pripomínal modliť sa za svojich najbližších. Druhý prst sa používa na ukazovanie, preto predstavoval všetkých učiteľov v škole i nemocnici. Tretí prst je najvyšší, preto znázorňoval ľudí vo vysokom postavení v každej oblasti života. Štvrtý prst je najslabší – najlepšie to vedia klaviristi – preto predstavoval tých, ktorí prežívajú ťažkosti, problémy alebo sú chorí. Malíček je zo všetkých prstov najmenší a najmenej dôležitý, preto ošetrovateľke pripomínal ju samotnú.


Zdieľať: