Každý človek v našom štáte potrebuje z času na čas výpis z registra trestov. Ak má v tomto spise záznamy o trestoch, vyradí ho to z dobrého zamestnania, nemôže zastávať funkciu vo verejnom živote, dokonca mu to môže skomplikovať aj niektoré vzťahy.

Ako dosiahnuť, aby sa na odsúdenca znovu pozeralo tak, ako keby nebol býval odsúdený? Vezme sa jeho spis, v ktorom sú zaznamenané jeho tresty, a urobí sa záznam o vymazaní trestu. Vďaka tomu už človek nemusí byť vyradený z ďalšieho života.

Boh vo svojej milosti ide ďalej. Jeho milosť nám nielen úplne vymazáva všetko zlé, čo sme urobili, ale nám tiež pripisuje to, čo sme nikdy nedosiahli; odpúšťa nám a zároveň pripočítava dokonalý a bezúhonný život jeho Syna.


Zdieľať: