Čo znamená byť na tomto svete, ale nebyť z tohto sveta?
V roku 1403 zomrel v Paríži jeden z najbohatších mužov. Celý svoj majetok zanechal svojej dcére Agnes, ktorá bola v tom čase tínedžerka. Bola to veľmi krásna a cnostná mladá žena. Mnohí muži o ňu prejavili záujem a chceli si ju vziať. Agnes sa však rozhodla vzdať sa svojho bohatstva a majetku. Utiahla sa do samoty. Úplne sa izolovala od spoločnosti. Požiadala, aby ju zavreli do malej miestnosti, ktorá sa nachádzala v múre jedného kostola. Vchod do miestnosti zamurovali. Zo svetom ju spájal jeden malý otvor, cez ktorý jej podávali jedlo. Do tejto malej miestnosti bola uväznená, keď mala 18 rokov. Zostala tu až do svojej smrti. Zomrela vo veku 98 rokov.
Nebyť z tohto sveta neznamená utiecť od ľudí a spoločnosti, ale inak myslieť, hovoriť a konať než ľudia tohto sveta, oddeliť sa od ich hriechov. Znamená to premáhať zlo dobrom. Neveru, nelásku a beznádej tohto sveta premáhať vierou, láskou a nádejou.


Zdieľať: