V bývalom Sovietskom zväze sa veriaci pomaly schádzali do modlitebne. Aby nevzbudili pozornosť udavačov tajnej polície – KGB, prichádzali v malých skupinkách. Potichu začali spievať pieseň. Náhle vošli dnu dvaja vojaci s nabitými zbraňami a rukou na spúšti. Jeden z nich zvolal: „Ak sa chcete vzdať svojej viery v Ježiša Krista, okamžite odíďte!“

Dvaja alebo traja sa zdvihli a odišli. Potom ďalší. Po niekoľkých sekundách odišli ďalší dvaja.

„Máte poslednú šancu! Buď sa vzdáte svojej viery,“ rozkázal, „alebo zostanete tu a budete niesť dôsledky svojho rozhodnutia.“

Ďalší dvaja vyšli do tmy. Ostatní sa ani nepohli. Rodičia sa snažili pohľadom uspokojiť deti, ktoré sa triasli vedľa nich. Boli presvedčení, že ich tam buď priamo zastrelia, alebo ich odvedú do väzenia.

Jeden z vojakov zavrel dvere, pozrel na tých, ktorí stáli pri múre a povedal: „Ruky hore! Zdvihnite ruky – ale tentoraz preto, aby sme chválili nášho Pána Ježiša Krista. Práve sme váš zbor očistili od bojazlivých. My sme tiež kresťania. Pred niekoľkými týždňami nás poslali do jednej modlitebne, aby sme zatkli skupinu veriacich.“

Druhý vojak mu skočil do reči a povedal: „Ale my sme sa tam stretli s Ježišom a prežili obrátenie! Zistili sme však, že ak ľudia nie sú ochotní pre svoju vieru zomrieť, nedokážu ani Pánu Bohu úplne dôverovať.“


Zdieľať: