Istý muž žil vysoko v horách. Cesta z jeho domu do údolia viedla po úzkej kľukatej ceste. Aj keď bol z jednej strany cesty strmý svah, na okraji cesty nebolo nijaké zábradlie. Muž si hľadal spoľahlivého šoféra, ktorý by ho každý deň vozil z domu do práce a naspäť. Prihlásilo sa mu niekoľko vodičov. Keď sa s nimi stretol, požiadal ich o jedinú vec: „Odveziete ma dolu. Chcem zistiť, ako tesne dokážete ísť pri kraji cesty bez toho, aby došlo k nehode.“

Prvý kandidát sa odvážne pustil dolu kľukatou cestou. Bol to naozaj veľmi šikovný a dobrý šofér, pretože dokázal bezpečne ísť asi 20cm od kraja cesty, za ktorým bol strmý zráz. Niekoľkokrát sa stalo, že pneumatiky jemne zaškrípali, ale celou cestou dolu zostalo auto pevne na ceste. Muž z hôr mu zdvorilo poďakoval, ale odmietol ho slovami: „Ak budem potrebovať vašu pomoc, zavolám vás.“

Druhý kandidát bol tiež dostatočne smelý. Na skúšobnej jazde dolu kopcom šikovne zvládol všetky zákruty a podarilo sa mu dokonca ísť len vo vzdialenosti 15cm od okraja zrázu. Cestou rozprával o tom, že kedysi bol automobilovým pretekárom, preto presne vie, ako sa auto správa na zákrutách. Muž z hôr sa presvedčil o tom, že tento šofér má naozaj dobré skúsenosti, ale napriek ho tiež odmietol slovami, že ak bude potrebovať jeho služby, zavolá ho.

Potom prišiel na rad tretí kandidát. Keď mu muž oznámil svoju požiadavku, pozrel sa z kopca na serpentíny, ktoré viedli dolu do údolia, potom opäť na muža a spýtal sa: „Myslíte to naozaj vážne?“

„Áno,“ odpovedal muž. Cestou dolu si však všimol, že tento šofér sa v každej zákrute snaží udržať si bezpečnú vzdialenosť od kraja cesty. Domnieval sa, že šofér zrejme nepochopil celkom dobre jeho pokyny. Keď sa ho na to spýtal, šofér odpovedal: „Rozumel som vám celkom dobre. Je mnoho spôsobov, ako sa dá ísť dolu touto kľukatou cestou. Rozhodol som sa však, že pôjdem tým najlepším a najbezpečnejším. Nie som človek, ktorý testuje hranice svojej šikovnosti a zručnosti, keď od neho závisí život iného človeka.“

Ktorého šoféra by si si vybral, keby si bol na mieste tohto muža?


Zdieľať: