Keď raz v noci prechádzal muž, ktorý predával samostatné vydania jednotlivých kníh Biblie, cez husté sicílske lesy, zastavil ho bandita. Okradol ho o všetko, čo mal pri sebe, a knihy mu prikázal zapáliť. Keď rozložil oheň, muž poprosil zlodeja, či by si mohol najskôr z každej knihy kúsok nahlas prečítať a až potom ju hodiť do ohňa. Dovolil mu to. Z knihy Žalmov prečítal 23. žalm; z evanjelia podľa Matúša prečítal stať z Reči na vrchu; z evanjelia podľa Lukáša podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi; z prvého listu Korinťanom hymnu o láske (1 Kor 13). Vždy, keď vybraný úryvok dočítal, zlodej poznamenal: „To je dobrá kniha; tú nespálime. Daj mi ju!“ Nezhorela ani jedna kniha Biblie! Zlodej si ich všetky vzal!

Po niekoľkých rokoch sa s týmto mužom opäť stretol – nie však ako so zlodejom, ale ako s kazateľom. Muž čítal Bibliu – a stal sa zázrak!


Zdieľať: