Pred niekoľkými rokmi sme oslavovali zlatú svadbu mojich rodičov. Bola to skutočne radostná udalosť. Pri vchode do sály, kde sa slávnosť konala, boli vystavené rôzne exponáty vrátane svadobných darov a maminých svadobných šiat. Na svadobných fotografiách mama vyzerala naozaj skvelo. Na fotke, ako vychádzajú z kostola, mal otec veľmi hrdý výraz, ktorý ako by hovoril: „Tak a od dnešného dňa je už iba moja.“

Keď sa v Biblii spomína manželstvo, vychádza zo zvykov starovekej židovskej svadby. Pri zásnubách vošiel budúci ženích do domu otca nevesty. Keď mu zaplatil veno, boli ženích a nevesta právne považovaní za manželov, hoci ešte nemohli spolu žiť. Ženích sa potom vrátil do domu svojho otca, aby pripravil miesto, kde on a jeho nevesta budú žiť. Nevesta zostala v dome svojho otca a pripravovala sa na svadbu. Len čo boli prípravy hotové, ženích opäť prišiel do domu otca nevesty a začala sa svadobná hostina. Potom vzal svoju nevestu na miesto, ktoré pripravil pre ich spoločný život.

Nebeský ženích urobil pre svoju nevestu oveľa viac, než pozemskí muži pre svoje vyvolené. Obetoval za ňu svoj život.


Zdieľať: