Pri príležitosti Dňa matiek sa konala netradičná bohoslužba s bohatým programom, ktorý si pripravili najmä deti. Malé dievčatko malo predniesť pasáž z Novej zmluvy, ktorú sa naučilo naspamäť. Vystúpilo na pódium pred celé zhromaždenie. Keď sa na neho upriamili stovky očí, dievčatko dostalo trému a zabudlo, čo sa naučilo. Z jeho pamäte sa vytratil každý riadok, ktorý si tak starostlivo odriekavalo. Nespomínalo si absolútne na nič. Stálo tam a nedokázalo sa zmôcť na jediné slovo.

V prvom rade sedela jeho mama. Bola takmer taká zúfalá ako dcérka. Gestikulovala rukami, pohybovala perami a snažila sa dcérke naznačiť, ako má začať. Nič však nepomáhalo.

Nakoniec zúfalá matka polohlasne zašepkala úvodný biblický verš: „Ja som svetlo sveta.“

Tvár dievčatka sa okamžite rozžiarila. Šťastne sa usmialo a odvážne vyhlásilo: „Moja mama je svetlo sveta!“

Každý sa pravdaže pousmial, niektorí sa rozosmiali nahlas. Po chvíli si však väčšina uvedomila, že dievčatko vlastne nebolo ďaleko od pravdy, pretože dobrá mama je naozaj svetlom vo svete svojho dieťaťa.


Zdieľať: