Archibald Brown bol jedným z najúspešnejších kazateľov a absolventov svetoznámeho kolégia Charlesa H. Spurgeona v Londýne. Boh bohatou mierou požehnal jeho službu. Tisícky ľudí sa vždy natlačili do kostola, aby počuli jeho mocné kázanie z Božieho slova. Po smrti Archibalda Browna objavili tajomstvo jeho veľkej duchovnej sily v ošúchanej Biblii, ktorú používal mnoho rokov. Na okraji vedľa verša Sk 15,28 mal napísané: „Ach, aké dôležité je spoločenstvo s Duchom Svätým! Bez spoločenstva a spolupráce s ním nemá cenu nijaký život viery ani evanjelizačná práca.“
Nemusíš byť oficiálnym kazateľom niektorej cirkvi, aby si mal spoločenstvo s Duchom Svätým. Ak ho o to poprosíš, Duch Svätý bude tvojím partnerom v tvojej kancelárii, škole, domove, práci alebo obchode. Keď si v hĺbke svojej bytosti uvedomíš duchovnú istotu, tvoj všedný život získa skutočnú silu. Dokonca aj bežné svetské veci sa zmenia na službu a všetko, čo budeš robiť, získa nový zmysel a cieľ. Ježiš bude oslávený a vyvýšený.


Zdieľať: