Z rozhovoru s Marlene a Enrique Tavares da Silva

„Boli sme zúfalí, keď sme sa dozvedeli, že nášmu synovi Emersonovi, ktorý študuje medicínu v Bolívii, diagnostikovali schizofréniu,“ povedala jeho matka Marlene. „Doviezli sme ho späť do Brazílie a vzali k tým najlepším lekárom. Ale tí len potvrdili, že náš syn má najvážnejší typ schizofrénie. Vysvetlili nám, že Emerson nebude nikdy schopný žiť normálnym životom, aj keď bude brať lieky.“

„Náš syn bol sľubný študent medicíny, a teraz ho takmer nemôžeme nechať doma samého,“ povedal jeho otec. „Keď sme preč, má o nás strach, aj keď je to len na chvíľku. Na verejnosti sa tiež necíti dobre. Jeho život sa obmedzil na domov, výnimkou je len návšteva bohoslužieb.“

Rodičia sa tešili na odchod do dôchodku. Voľný čas chceli vyplniť službou. Keď však Emerson ochorel, Marlene odišla do predčasného dôchodku, aby sa mohla starať o syna. „Modlila som sa, aby mi Pán Boh ukázal, ako využiť chorobu nášho syna na oslavu jeho mena,“ povedala. „Boh odpovedal na naše modlitby úžasným spôsobom.“

„Emerson vždy miloval Boha a rád viedol bohoslužby. Preto som sa rozhodla pozvať ľudí k nám domov a študovať s nimi Bibliu. Väčšinou sú to lekári, učitelia a naši susedia. Emerson sa teší z týchto malých stretnutí. To, čo sme považovali za tragédiu, Boh zmenil na požehnanie.“


Zdieľať: