Hrnčiar hnetie a tvaruje hlinu, z ktorej sformuje elegantnú vázu. Podobne aj Boh svojou láskou utvára náš život. Ak mu dovolíme uskutočniť plány, ktoré s nami má, utvorí z nás bytosti, ktoré budú krásne a užitočné pre neho i ľudstvo.

Keď si kúpime nový spotrebič, dostaneme k nemu návod na použitie. Výrobca chce zaistiť, aby nám jeho výrobok slúžil čo najlepšie a najdlhšie. On ho pozná, pretože ho navrhol, vyrobil a otestoval. Jeho znalosti môžu byť pre nás veľkou výhodou. Nanešťastie, často sa stáva, že do návodu sa pozrieme až v okamihu, keď sme v núdzi. Návod často ani neotvoríme. Jednoducho skončí v koši.

Boh, ktorý nás sformoval svojimi starostlivými rukami, nám tiež dáva návod, ako máme žiť. My ho často ani neprečítame, pretože ho považujeme za prežitok. Zvládneme to predsa aj bez návodu. Keď sa však v dôsledku nesprávnych rozhodnutí dostaneme do ťažkostí, adresujeme Pánu Bohu množstvo výčitiek. Pýtame sa, prečo nám to robí.

Pred istým časom som sa zoznámil s Dorotou, sympatickou ženou z Nemecka. Dorota je hlboko veriaca žena. Rada oslovuje iných ľudí a vedie ich k Ježišovi Kristovi, ktorý môže zmeniť ich život. Sústreďuje sa hlavne na sekulárnych ľudí. Jedného dňa cestovala vlakom na dohodnutú schôdzku. Počas cesty sa modlila, aby Boh priviedol dostatočný počet poslucháčov. A Boh ich naozaj priviedol.

Počas prestávky sa jedna žena spýtala Doroty na autora knihy, ktorú tak často cituje.

„Tu je,“ obrátila Dorota jej pozornosť ku knihe na polici – Biblii.

My, čo Písmo čítame každý deň, tomu sotva dokážeme uveriť. Ale je pravdivý. Mnohí ľudia okolo nás sú biblicky negramotní. Vyrastajú bez Biblie. Nikdy ju nečítali ani nevideli. Často sme jediní, kto im môže Písmo sprostredkovať. Biblia pochádza z Božej ruky. Prostredníctvom nej Stvoriteľ formuje náš život v láske k spaseniu, ako to zasľúbil. Biblia je návod na použitie od nášho výrobcu.


Zdieľať: