Vo výťahu, ktorý zostal trčať medzi poschodiami, zostala jedna žena. Opravár s ňou nadviazal kontakt a spýtal sa jej, či je vo výťahu sama. Odpovedala, že nie je sama. Utešoval ju, že výťah čoskoro opraví, aby sa nebála. Keď výťah znovu fungoval a dvere sa otvorili, zistil, že žena je sama. Muž jej udivene hovorí:

„Veď ste povedali, že nie ste sama.“

„Ja som naozaj nebola sama. Boh bol vo výťahu so mnou.“


Zdieľať: