V čase, keď bola Matke Tereze udelená Nobelova cena mieru, bola v centre pozornosti verejnosti. Prenasledovali ju novinári a fotografi. Napriek tomu zostala Matka Tereza jednoduchá, chudobná a nerobila si žiadne nároky. Väčšmi si vážila vyššie hodnoty: poďakovanie od umierajúceho človeka a radosť prameniacu z Božej blízkosti.


Zdieľať: