Sokrates učil štyridsať rokov, Platon päťdesiat, Aristoteles štyridsať – a Ježiš len tri. A predsa vplyv Ježišovej trojročnej služby nekonečne prevyšuje účinok, aký malo spojené 130-ročné pôsobenie mužov, ktorí patria medzi najvýznamnejších filozofov staroveku.

Ježiš nenamaľoval ani jeden obraz. A predsa umelecké diela Raphela, Michelangela a Leonarda da Vinciho boli inšpirované práve ním – Ježišom. Ježiš nenapísal jedinú báseň, ale ním sa nechali inšpirovať Dante, Milton a celý rad najväčších svetových básnikov. Ježiš nezložil jediné hudobné dielo. No Haydn, Händel, Beethoven, Bach a Mendelssohn dosiahli najvyššiu dokonalosť melódie práve v hymnách, symfóniách a oratóriách, ktoré skomponovali na jeho oslavu. Každá oblasť ľudskej veľkosti bola obohatená práve týmto skromným tesárom z Nazareta.

Spasenie človeka je jeho jedinečný prínos pre ľudské pokolenie. To nemohla dosiahnuť filozofia ani umenie, ani literatúra, ani hudba. Len Ježiš nás môže zbaviť pút hriechu a satana, ktorý nás zotročuje. Len on môže priniesť pokoj srdcu človeka, posilniť slabých a dať život tým, ktorí sú duchovne mŕtvi.


Zdieľať: