Keď misionár William Carey položil dobré a pevné základy pre svoju priekopnícku misijnú prácu v Indii, anglická spoločnosť, ktorá ho podporovala, mu poslala tlačiareň. Onedlho sa už ďalší dvaja muži starali o rozširovanie jednotlivých častí Biblie. Carey sa niekoľko rokov učil jazyk tamojších obyvateľov, aby mohol Bibliu preložiť do miestneho dialektu a vytlačiť ju. Pripravil aj slovník a gramatiku pre tých, čo sem prídu po ňom.

Jedného dňa, keď bol Carey na cestách, vznikol v dome, kde býval, požiar. Oheň zničil všetko – budovu, tlačiareň, množstvo výtlačkov Biblií, cenné rukopisy, slovníky aj gramatiku. Keď sa vrátil domov a uvidel, čo sa stalo, neprejavil ani náznak zúfalstva alebo netrpezlivosti.

Namiesto toho si kľakol na kolená a ďakoval Bohu, že má ešte dostatok síl začať odznovu. A začal hneď. Ani chvíľu nepremrhal v sebaľútosti. Skôr než zomrel, boli preklady Biblie, gramatika aj slovníky opäť na svete, ba dokonca lepšie spracované ako tie prvé.


Zdieľať: