Pruský kráľ Bedřich Veľký, známy svojou názorovou toleranciou a obdivovateľ Voltaira, mal vo zvyku hovorievať, že v jeho krajinách majú poddaní dovolené veriť každý svojím spôsobom. V dobe, keď vo väčšine európskych krajín zúrilo náboženské prenasledovanie, takýto názor vytváral z jeho kráľovstva oázu tolerancie a slobody, ktorá predbehla svoju dobu.

V 18. storočí bol tento postoj vzácny, dnes sa veľmi rozšíril. Dnes si môže v slobodnej krajine každý vybrať náboženstvo, ktoré považuje za správne. To však neznamená, že každé je naozaj správne a motivuje ľudí k lepšiemu životu. Ježiš povedal: „Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.“ (Mat 15,8.9)


Zdieľať: