20. máj 1719. Ludwig von Zinzendorf vystúpil po kamenných schodoch galérie v Düsseldorfe. Bola to už piata výstava obrazov, ktorú od začiatku svojej cesty navštívil. Prechádzal po nej celý pohrúžený do vystavených umeleckých diel. Sprevádzal ho jeho nový tútor, pán Riederer, a starší nevlastný brat Fredrick. Exkurzia v obrazovej galérii sa podobala na ostatné – až do chvíle, keď uvidel jeden zvláštny obraz. Z nejakého dôvodu cítil, že ho priťahuje. Zastavil sa a pozorne si ho prezeral. Dielo maliara Domenica Fetiho malo názov Ecco Homo (Hľa človek) a znázorňovalo Ježiša s tŕňovou korunou na hlave. Pod obraz autor napísal: „Toto som urobil ja pre teba. Čo si urobil ty pre mňa?“

Táto otázka Ludwiga zarazila. Zamyslel sa. Čo vlastne urobil pre Krista? Prišli mu na um obvyklé odpovede. Miloval Boha, čítal Bibliu, modlil sa, spieval cirkevné piesne… Ale to všetko mu pripadalo bezvýznamné v porovnaní s tým, čo urobil Kristus, keď zomrel na kríži. Ludwig si opakoval otázku: Čo si urobil ty pre mňa? V mysli sa vrátil do jedálne na gymnáziu v Halle. Rozmýšľal o tom, ako sedel pri stole a počúval, čo rozprával Bartholomäus Ziegenbalg, misionár v Indii. Nuž, existuje človek, ktorý pre Krista naozaj niečo robí!

„Ja urobím viac,“ sľúbil potichu Ludwig stojac pred obrazom. „Nestrávim život nezmyselným cestovaním a návštevami.“


Zdieľať: