Starý muž menom Zachariáš bol kňaz. Práve on bol na rade v tom čase vykonať chrámové povinnosti. Keď slúžil vo vnútornej svätyni jeruzalemského chrámu, zrazu sa pred ním zjavil žiarivý anjel. Zachariáš sa veľmi vyľakal a zmocnila sa ho hrôza. Anjel mu zvestoval neuveriteľné posolstvo – jeho manželka Alžbeta porodí syna. To predsa nie je možné, zapochyboval starý kňaz. „Vieš koľko mám rokov?“ Vtedy neveriacemu Zachariášovi anjel povedal: „Hľa, onemieš a nebudeš schopný prehovoriť až do dňa, keď sa to stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia vo svojom čase.“

Keď sa zázračné dieťa narodilo, Zachariášovi sa rozviazal jazyk a opäť mohol hovoriť. Podobnú skúsenosť prežili Abrahám so Sárou. Boh ich chcel naučiť jednu dôležitú lekciu: Bohu nie je nič nemožné. Chce to naučiť aj nás. Veríš tomu?


Zdieľať: