Pripomienka na dnes:

Usmievať sa.

Piť vodu.

Modliť sa.

Ďakovať za samozrejmosti.

Myslieť pozitívne.


Zdieľať: