Často sa stáva, že sa svojím čítaním a štúdiom Biblie podobáme malému chlapcovi, ktorý z nej čítal nahlas v škole. Keď dočítal, učiteľ sa ho spýtal, o čom čítal. Chlapec odpovedal: „Neviem. Nepočúval som.“

Ak chcete mať z čítania Biblie úžitok a tešiť sa zo stretnutia s Bohom a jeho posolstvom, po prečítaní ktorejkoľvek pasáže Písma si položte tieto otázky:

1. Čo sa mi páčilo?
2. Čo sa mi nepáčilo?
3. Čomu som nerozumel?
4. Čo som sa z tejto state naučil o Bohu?
5. Čo by som mal robiť?
6. O ktorých slovách budem dnes rozmýšľať?

Celá Biblia má 66 kníh – z toho Stará zmluva 39 kníh, Nová zmluva 27 kníh.

Celá Biblia má 1189 kapitol – z toho Stará zmluva 929 kapitol, Nová zmluva 260 kapitol.

Celá Biblia má 41 173 veršov – z toho Stará zmluva 33 214 veršov, Nová zmluva 7959 veršov.


Zdieľať: