Nadšený reportér navštívil jedného starého muža a spýtal sa ho: „Pane, rád by som sa vás spýtal na jednu vec. Koľko máte rokov?“

„Poviem vám to. Zajtra budem mať presne 97 rokov.“

„To je naozaj úžasné! Zdá sa, že ste v skvelej kondícii.“

Starý muž sa natešene usmial. „Ach, áno. Cítim sa veľmi dobre. Viete, nemám na tomto svete nepriateľa.“

„No, to je krásna myšlienka. Ale poprosil by som vás, aby ste mi to vysvetlili.“

„Nuž, prežil som každého z nich.“


Zdieľať: