Abraham Lincoln raz rozprával historku o farmárovi, ktorý chcel svojho syna naučiť ako orať tak, aby za ním zostávala rovná brázda. Keď už bol kôň zapriahnutý a všetko pripravené, farmár povedal chlapcovi, aby sa stále pozeral na nejaký predmet na konci poľa a šiel pluhom rovno k nemu.

„Vidíš tú kravu, čo leží tam na konci?“ spýtal sa ho. „Pozeraj sa stále na ňu a choď rovno dopredu.“

Chlapec začal orať a otec odišiel za ďalšími povinnosťami.

Keď sa onedlho vrátil, aby sa pozrel, aké pokroky robí jeho syn, ostal zhrozený stáť. Namiesto rovného riadku uvidel niečo, čo sa skôr podobalo na otáznik. Chyba však nebola v chlapcovi. On otca poslúchol na slovo. Problém však bol v…

Skúste sami uhádnuť.


Zdieľať: