Radcovia vyčítali cisárovi Žigmundovi, že sa k nepriateľom správa príliš veľkodušne. Radšej by ich mal vraj všetkých pozabíjať.

„Máte pravdu,“ povedal cisár. „Nepriateľov musíme zničiť. Ale zničíme ich tak, že k nim budeme veľkorysí. Tak v nich zabijeme nepriateľstvo a oni sa stanú našimi priateľmi.“


Zdieľať: