George Bernard Shaw je azda najviac známy ako voľnomyšlienkár a liberálny filozof. V jeho posledných spisoch čítame: „Veda, ku ktorej som upieral svoju vieru, zbankrotovala. Jej zámery vybudovať tisícročie blaha sa skončili úplne naopak – viedli k samovražde Európy. Kedysi som jej veril. V jej mene som pomáhal zničiť vieru miliónov veriacich v chrámoch rôznych vierovyznaní. Teraz sa pozerajú na mňa a sú svedkami veľkej tragédie akéhosi ateistu, ktorý stratil svoju vieru.“


Zdieľať: