Vždy sa nájdu ľudia, ktorí sú na tom horšie ako my a pre ktorých môže aj malá pomoc znamenať veľmi veľa. Nemusíte si klásť vysoké ciele. Niekedy pre človeka v bezvýchodiskovej situácii znamená gesto viac ako samotná hodnota daru. Navyše máme uistenie, že dávaním druhým určite neschudobnieme. Stará biblická múdrosť nestratila nič zo svojej platnosti: „Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. Štedrý človek zbohatne, a kto dáva piť druhému, sám dostane piť.“ (Prísl 11,24.25)

Vedomá a pravidelná dobročinnosť je dôležitá morálna hodnota.


Zdieľať: