Kriss Akabusi – olympijský víťaz v behu na 400m z Veľkej Británie o sebe napísal: Skôr, ako som sa stal kresťanom, díval som sa na svet materialisticky. Zmyslom môjho života bolo získať čo najviac „vecí“ – mať rýchle autá, pekný domov, dobrú elektroniku.

Výsledok však bol vždy rovnaký. Keď som získal jednu vec, chcel som hneď ďalšiu. Začal som premýšľať o tom, že život musí mať predsa ešte iný zmysel.

Asi desať mesiacov som študoval Ježišove výroky v Biblii. O Ježišovi som počul už predtým, no nikdy som si vlastne neuvedomil, že on skutočne chodil po zemi.

Napokon som dospel k presvedčeniu, že Ježiš je Syn Boží, že ma miluje a že zomrel za moje hriechy. Bol som nadšený, keď som pochopil, že Ježiš dáva večný život každému, kto v neho uverí. Rozhodol som sa preto odovzdať svoj život Kristovi a nasledovať ho.

Keď som to v roku 1987 urobil, získal som cenu, ktorá má väčšiu hodnotu ako všetka sláva víťaza zlatej olympijskej medaily. Boh mi odpustil, zbavil ma nespokojnosti a stal sa zmyslom môjho života.

Ďakujte Bohu, že Ježiš zomrel za vaše hriechy. Poproste ho, aby vám dal zo svojej sily, aby ste mohli žiť kresťanským životom. Keď to urobíte, v tej chvíli sa stávate Božím dieťaťom.


Zdieľať: