Na bohoslužbe sa postavil jeden veľmi bohatý muž, aby prítomným povedal niečo o svojej viere v Ježiša.

„Som milionár,“ povedal, „a pripisujem to Božiemu požehnaniu v mojom živote. Dodnes si pamätám na ten rozhodujúci okamih v živote viery. V ten deň, keď som dostal svoj prvý dolár, šiel som večer do kostola. Kázal akýsi misionár, ktorý hovoril o svojej práci. Vedel som, že mám len jednu jednodolárovku; to znamená, že buď dám na misiu všetko, alebo nič. V tej chvíli som sa rozhodol darovať Bohu všetko. Verím, že Boh požehnal moje rozhodnutie. Vďaka tomu som dnes bohatým človekom.“

Keď dohovoril a odchádzal na svoje miesto, v celej miestnosti zavládlo hrobové ticho. Keď si sadol, malá, stará pani, ktorá sedela v tej istej lavici, sa k nemu naklonila a potichu mu povedala: „Mali by ste to urobiť opäť.“


Zdieľať: