Keď v roku 1997 zomrela princezná Diana, zanechala po sebe značný majetok. Podľa jej poslednej vôle mal každý z jej synov dostať po dosiahnutí dvadsiateho piateho roku života okolo desať miliónov libier. Správca pozostalosti však túto lehotu predĺžil o ďalších päť rokov, teda do tridsiatych narodenín oboch princov. V čase, keď mali trinásť a pätnásť rokov, im síce už patrili tieto miliónové čiastky, ale pre vek s nimi ešte nemohli disponovať.

Byť dedičom prináša so sebou veľkú zodpovednosť. Ježiš nás vykúpil z otroctva hriechu, aby sme sa stali Božími deťmi a získali nehynúce dedičstvo. Čo to znamená, že si sa stal dedičom? Ako má vyzerať tvoj život?


Zdieľať: