Desať vecí, ktorými plytváme časom:

  1. Sťažovanie sa
  2. Zaoberanie sa minulosťou
  3. Čakanie na inšpiráciu
  4. Snaha každému vyhovieť
  5. Porovnávanie sa s ostatnými
  6. Strach z toho, čo si o nás pomyslia druhí
  7. Obavy z neúspechu
  8. Perfekcionizmus
  9. Nesprávne priority
  10. Opakovanie rovnakých chýb

Zdieľať: