Keby sa ťa niekto spýtal, kde má v Biblii hľadať verš, ktorý sa začína slovami „Lebo tak Boh miloval svet…“, zrejme by si uhádol, že myslí na verš Ján 3,16. Keby si mal pri sebe Bibliu, určite by si mu to hneď našiel. Ale bola doba, keď nájsť nejaký biblický výrok nebolo také jednoduché. Nenašiel by si verš Ján 3,16 ani 1 Moj 1,1, ani nijaký iný verš podľa skratiek a čísel, pretože Biblia nebola rozdelená na verše, a dokonca ani na kapitoly. A čo je ešte horšie, celé stáročia nebol biblický text podelený ani na slová. Chýbali interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, pomlčka ap.), veľké písmená, ba v hebrejčine aj samohlásky. Keby sme mali v takejto podobe napríklad súčasný slovenský preklad profesora Roháčka, Biblia by sa začínala asi takto: „NPCTKSTVRLBHNBSZM“. Musel by si hľadať celé hodiny alebo dni, kým by si našiel svoj obľúbený verš.

Nová zmluva bola napísaná v gréčtine, Stará zmluva v hebrejčine a aramejčine. Tento jazyk v písanom texte nepoužíval samohlásky až do 6. storočia nášho letopočtu. Postupne bol biblický text rozdelený na odseky a doplnené boli aj bodky, čiarky a pomlčky. Ale na kapitoly, ako ich poznáme dnes, bol podelený až v 13. storočí. Je to dielo istého pána Štefana Langtona, arcibiskupa z Cantebury.

V priebehu ďalších dvesto rokov sa Biblia, už rozdelená na kapitoly, odpisovala ručne. Až v roku 1448 prekvapil rabín Nátan svet tým, že Starú zmluvu rozdelil na verše. Nová zmluva nebola podelená do číslovaných veršov až do roku 1551, keď sa na to podujal francúzsky tlačiar Robert Estienne. Chcel študovať Bibliu tak, že si vedľa seba položí tri preklady – a vtedy dostal skvelý nápad. Tak veľmi sa ponáhľal realizovať ho, že sa rozhodol rozdeliť text na verše na ceste z Paríža do Lyonu. Niektorí sa domnievajú, že to robil na koni a niektoré nevhodné rozdelenia vznikli tým, že ho pri jazde drglo a pošmykla sa mu ruka. Až na niekoľko výnimiek používame toto delenie na verše dodnes.

Akú dlhú cestu musela Biblia prekonať, aby sa dostala k nám v takej podobe, akú ma dnes? Nie je to škoda, že toľkí ľudia jej vôbec nevenujú pozornosť? Koľko času jej venuješ ty?


Zdieľať: