Starý Angličan, ktorého všetci poznali ako otca Grahama, bol vo svojej dedine veľmi vážený a obľúbený pre svoj dobrý vplyv. Jedného dňa za ním prišiel nazlostený mladý muž, ktorého niekto veľmi urazil a rozrušene otcovi Grahamovi vysvetlil, čo sa stalo. Rozhodol sa zájsť za človekom, ktorý mu ublížil, a požiadať ho, aby sa mu ospravedlnil.

„Môj drahý chlapče,“ povedal mu otec Graham, „daj si poradiť od starého človeka, ktorý miluje pokoj a mier. Urážka je ako blato. Oveľa ľahšie ho odstrániš, keď zaschne. Počkaj preto nejaký čas, kým sa obaja upokojíte. Uvidíš, že potom sa problém vyrieši oveľa ľahšie. Keby si šiel za ním teraz, určite by ste sa ešte viac pohádali.“

Mladý muž radu poslúchol. Po nejakom čase zašiel za človekom, ktorý ho urazil, a problém sa vyriešil.


Zdieľať: