Keď sa jeden zo žiakov Konfucia spýtal: „Ktoré prvky sú charakteristické pre dobrú vládu?“ učenec mu odpovedal: „Dostatok jedla, dostatok zbraní a dôvera obyčajného ľudu.“

„Predpokladajme,“ pokračoval žiak, „že by ste sa jednej z týchto vecí museli vzdať. Čoho by ste sa zriekli?“

„Zbraní,“ odpovedal Konfucius.

Žiak bol vytrvalý a pýtal sa ďalej: „Predpokladajme, že by ste boli prinútený zrieknuť sa ešte jednej veci. Čoho by ste sa vzdali?“

„Jedla,“ odpovedal Konfucius. „Stará múdrosť totiž hovorí, že hladom trpia mnohí, ale ľud, ktorý stratil dôveru k svojim vládcom, je naozaj stratený.“


Zdieľať: