Jeden chlapec mal prejsť každý večer cez tmavý strašidelný dom. Niektorí z dospelých sa mu snažili nejakým spôsobom pomôcť a povzbudiť ho. Jeden vyriekol rôzne zaklínadlá, aby vyhnal zlých duchov. Druhý dal do najtmavšieho kúta svetlo. Ďalší vážne povedal: „Dôveruj Bohu a buď statočný!“

Tieto rady boli síce dobré, ale boli to len slová. Potom niekto súcitne povedal: „Viem, čo to je báť sa. Pôjdem s tebou a cez ten dom prejdeme spolu.“


Zdieľať: