Detská logika je dokonalá a neomylná. Deti vždy domyslia niečo, čo dospelých ani nenapadne. Je to tak asi preto, že dospelí veľa vecí považujú za samozrejmé, ale deťom je všetko nové.

Keď som sa v detskej biblickej škole snažil niečo deti naučiť, zistil som, že viac som sa ja naučil od nich.

Práve sme ukončili biblickú lekciu o kresťanských vzťahoch.

„Tak Vilko,“ opýtal som sa, „povedz mi, čo musíme urobiť skôr, ako môžeme očakávať, že nám budú odpustené naše hriechy?“

Vilko bez zaváhania odpovedal: „Najprv predsa musíme nejaký hriech urobiť!“


Zdieľať: