Ak chceš byť v bezpečí a ničoho na svete sa nestrachovať, poslúchni túto radu: zver sa so všetkým úplne do Mojej ochrany. Prijmem ťa pod svoje krídla a nezdolá ťa nik, iba keby premohol Mňa. Daj mi všetko, čo máš: telo i dušu, česť i majetok, zdravie i chorobu, dĺžku svojho života i čas a spôsob svojej smrti. Prestaň sa starať o to, čo sa s tebou alebo inými má diať a nechaj to s dôverou na Mňa. Ja sa o to postarám. Budem tvojím štítom a tvojím strážcom… Prikážem svojim anjelom, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách ako vojenská stráž. Ak bude treba, ponesú ťa na rukách. Ba Ja sám ťa ponesiem a postarám sa o to, aby si neklesol. A keby sa to predsa stalo, postarám sa, aby si si neublížil. Keď pôjdeš cez oheň a vodu (vyhradzujem si, že ťa povediem, kadiaľ Ja uznám za vhodné), budem s tebou, aby ťa prúd nestrhol a plameň nezachytil. Skrátka, so mnou budeš šťastný a bude ti dobre.

Ján Amos Komenský


Zdieľať: