Stanfordský výskumný inštitút robil štúdiu o tom, ako odlišne ľudia rozmýšľajú a vnímajú veci. Vytvorili veľmi stručný test, ktorý použili pri rozhovoroch. Otázky položili niekoľkým ľuďom rôzneho povolania.
Prvý prišiel na rad inžinier. Výskumníci sa ho spýtali: „Povedzte nám, koľko je dva plus dva?“ Inžinier ani na okamih nezaváhal, ale jednoducho povedal: „Nuž, ak myslíte v absolútnych číslach potom dva plus dva sú štyri.“ Výskumníci si to poznačili, poďakovali inžinierovi a nechali ho odísť.
Potom zavolali architekta. Položili mu tú istú otázku a on odpovedal: „Nuž, existuje niekoľko možností – dva plus dva sú štyri, ale aj tri plus jedna alebo dva plus jedna polovica plus jedna plus jedna polovica sú tiež štyri. Všetko záleží od výberu správnej možnosti.“ Výskumníci mu poďakovali a odpoveď si tiež zapísali.
Ako posledný prišiel na rad advokát. Spýtali sa ho: „Koľko je dva plus dva?“ Advokát sa nenápadne rozhliadol dookola a spýtal sa, či môže zavrieť dvere, aby mali súkromie. Keď už boli dvere zatvorené, naklonil sa k nim a povedal: „Tak, povedzte mi, koľko by ste chceli, aby to bolo?“


Zdieľať: