Študenti vysokej školy diskutovali na filozofii o tom, či existuje Boh. Profesor postupoval logicky. Pýtal sa:

„Počul niekto z tejto triedy Boha?“ Neprihlásil sa nikto.

„Dotkol sa niekto z vás Boha?“ Opäť nikto.

„Videl niekto z tejto triedy Boha?“ Keď sa ani po tretej otázke nikto neprihlásil, jednoducho vyhlásil: „Potom to znamená, že Boh neexistuje.“

Jednému študentovi sa takýto postup a z neho vyplývajúci záver vôbec nepáčil. Požiadal preto profesora, aby mohol k tomu niečo povedať. Profesor mu dovolil. Vstal a svojim spolužiakom položil nasledujúce otázky:

„Počul niekto z tejto triedy mozog nášho pána profesora?“ Ticho.

„Dotkol sa niekto z vás mozgu nášho pána profesora?“ Ešte väčšie ticho.

„Videl niekto z tejto triedy mozog nášho pána profesora?“ Keď sa nikto z triedy neodvážil nič povedať, študent to uzavrel slovami: „Potom z toho vyplýva, že náš pán profesor nemá mozog!“

Tento študent dostal hodnotenie „A“ (výborný).


Zdieľať: