Psychológ Viktor Frankl bol v zajatí v koncentračnom tábore. Tu zistil, že ľudia, ktorí mali nejaký cieľ, dôvod, pre čo žiť, znášali zlé zaobchádzanie lepšie než ostatní. Aj keď bol veľmi slabý, prihlásil sa jedného dňa ako dobrovoľník ošetrovať obete týfusovej epidémie. Riskoval život, ale zároveň dal svojmu životu zmysel. Mohol zomrieť pri službe, keď pomáhal úbohejším, než bol sám. Touto službou však uchránil svoju ľudskú dôstojnosť a našiel silu na prežitie. „Ak žiť znamená trpieť, potom v záujme prežitia je potrebné dať utrpeniu zmysel,“ napísal. Cieľ dáva našej snahe zmysel. Viktor Frankl urobil objav, ktorý úplne zmenil jeho život. Napísal: „Pravda spočíva v tom, že láska je najvyšší cieľ, o ktorý môže človek usilovať.“


Zdieľať: