Keď sestra Tereza zložila večné sľuby na celý život, vymenovali ju za predstavenú školy, v ktorej učila a o rok nato sa stala riaditeľkou. Keď sa jej matka dopočula túto správu napísala jej: „Drahé dieťa, nezabudni, že si odišla do Indie kvôli chudobným.“

Tieto slová boli ozvenou toho, čo Tereza cítila. Ako kráčala po bengálskych uliciach, rozmýšľala o tom, prečo učí deti zo zámožných rodín, keď je toľko iných, ktoré to potrebujú oveľa viac. Postupne sa v jej v srdci začal rodiť plán – Boh chce, aby slúžila najchudobnejším z chudobných.


Zdieľať: