Ktosi zistil, že ľudské telo obsahuje také množstvo vody, ktoré by stačilo na vypranie obrusu. Zo železa, uloženého v tele, by sa dalo vyrobiť asi sedem klincov. Vápna má v sebe človek toľko, že by sa ním dala vybieliť malá izbička. Uhlík premenený na tuhu by dal surovinu na výrobu asi 65 ceruziek. Z fosforu by sa dala vyrobiť krabička zápaliek a zostalo by niekoľko lyžíc rôznych solí.

V Amerike počítali inak. Človek má vyššiu hodnotu, ktorá sa určuje jeho pracovnou schopnosťou. Pre potreby poisťovní stanovili, že 18-ročný mládenec má cenu 29 600 dolárov. Jeho cena je najvyššia medzi 20. a 30. rokom života – 31 000 dolárov. Potom hodnota stále klesá. V päťdesiatich rokoch je to 17 500 dolárov a v sedemdesiatke je to len 560 dolárov.


Zdieľať: