Frank Lloyd Wright bol jedným z najväčších inovátorov v architektúre. Raz ho pozvali do Tokia, aby tam naprojektoval hotel. Nešlo však o obyčajnú stavbu. Hotel mal byť postavený tak, aby odolal zemetraseniam, ktoré sú v Japonsku časté.

Keď architekt prvýkrát navštívil krajinu, aby sa pozrel, kde má stáť nový hotel, bol zdesený tým, čo uvidel. Na mieste stavby bola pôda pevná len do hrúbky 30 centimetrov. Pod ňou, až do hĺbky 18 metrov, bolo riedke bahno. Každá sondážna jama, ktorú vykopal, sa ihneď naplnila vodou. Iní architekti by sa po tomto zistení vzdali. Ale Frank Lloyd Wright nie. Pretože hotel mal byť postavený na skoro tekutom povrchu, Wright sa rozhodol postaviť ho ako loď. Budovu naplánoval tak, aby jednotlivé časti boli pospájané pevne, ale pružne a odolali otrasom. Základy boli ponorené do mäkkého bahna, ale budova bola na ne upevnená silnými piliermi. Jednotlivé hotelové izby boli postavené ako bunky, pospájané a odpružené ako vagóny na vlaku. Vodovodné potrubia a elektrické vedenie sa obyčajne pri zemetrasení potrhajú ako prvé. Preto ich medzi jednotlivými poschodiami pospájal tak pružne, aby sa mohli voľne pohybovať bez poškodenia.

Wright vedel, že po zemetrasení najviac škody narobí vždy oheň, pretože vodovodné potrubia v zemi sa popretŕhajú a požiar niet čím hasiť. Preto naprojektoval na dvore hotela veľký bazén, „pre prípad“.

1. septembra 1923 zasiahlo Tokio najväčšie zemetrasenie v dejinách, pri ktorom zahynulo 140 000 ľudí. Keď ustalo, celé mesto sa ocitlo v plameňoch. Správy prichádzali do USA s oneskorením. Jedny noviny chceli zverejniť neoverenú správu o tom, že aj hotel Imperial, vybudovaný Američanmi, sa ocitol v ruinách. Keď reportér volal Frankovi Loydovi Wrightovi, ten mu povedal: „Do novín môžete napísať čo chcete, ale aj tak to budete musieť neskôr odvolať.“ Bol si istý, že hotel sa nezrútil.

Krátko nato dostal Wright z Japonska telegram. Hotel Imperial nebol vôbec poškodený. A nielen to. Stal sa azylom pre stovky ľudí. Keď sa všade naokolo rozšíril požiar, ľudia uhasili mnoho domov v okolí vodou z bazéna pri hoteli.

Dnes už hotel Imperiál nestojí. Po roku 1960 bol zbúraný a nahradený oveľa modernejšími stavbami.


Zdieľať: