Vďaka jedinečnej fotografickej pamäti dokázal Nikola Tesla porozumieť zložitým fyzikálnym i matematickým výpočtom. Na základe tvorivej predstavivosti vedel zdokonaliť technické parametre mnohých prístrojov. Fascinujúce bolo, že keď ich upravil podľa vlastných špecifík, vždy perfektne fungovali. V odborných kruhoch mal prezývku „humanitárny vedec“. Bolo to dané tým, že pri svojich bádaniach bral do úvahy problémy okolitého sveta a snažil sa, aby jeho vynálezy slúžili v prospech ľudí. Nikdy nehľadel na svoj profit, čo veľakrát zdôrazňoval aj v rámci vedeckých stretnutí či prednášok.


Zdieľať: