V ťažkých problémoch ťa podrží vedomie Ježišovej prítomnosti. Toto je jedna z najdôležitejších úloh Svätého Ducha.
David Livingstone si uvedomoval istotu Ježišovej prítomnosti. Vo svojom denníku mal pri dátume 14. január 1856 napísané: „Je večer. Cítim v duši veľký nepokoj a zmätok, keď myslím na to, že sa zo všetkých síl usilujem o blaho tohto veľkého preľudneného regiónu a snažím sa dotknúť tvrdého srdca týchto divochov. Ale čítal som, že Ježiš povedal: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi… A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. To sú posledné slová Pána, ktorý sa nemení, je svätý a zaslúži si našu úctu.“
Livingstone naďalej prinášal evanjelium do domorodých osád dymiacich tisíckami ohnísk. Na univerzite v Glasgowe neskôr povedal: „Na tieto slová (že Ježiš je vždy pri nás) som stavil všetko – a nikdy ma nesklamali!“
Tieto slová nesklamú ani dnes.


Zdieľať: