Prišiel z nádhery, aby sa narodil v chudobe.

Opustil prítomnosť anjelov, aby bol so mnou.

Uctievanie archanjelov vymenil za chválu ponížených pastierov.

Pokarhal zbožných, ale potešil hriešnika.

Odmietol pozemské kráľovstvo, hoci bol kráľom neba.

Uzdravoval zlomených srdcom a sám zomrel so zlomeným srdcom.

Miloval spoločenstvo priateľov, no jeho príbuzní sa ho zriekli.

Karhal múdrych a vzdelaných, žehnal malé deti.

Stretol sa s Mojžišom a Eliášom na hore premenenia, a sám plakal v Getsemanskej záhrade.

Mohol veliť hviezdam na ich obežných dráhach, ale odmietol zmeniť okolnosti vlastnej popravy.

Mnohých zbavil bolesti, ale sám znášal tú najväčšiu bolesť.

Vysušil slzy vdovy z Nain, ale nikto nevysušil oči jemu v Getsemanee.

Niesol ťarchu celého sveta, ale našiel sa len jeden, ktorý mu pomohol niesť jeho kríž na Golgotu.

Jeho smrť považovali za bezvýznamnú, stala sa však ústrednou otázkou života každého človeka i všetkých vekov.


Zdieľať: